About Mensen en dieren spelen in mijn werk de hoofdrol. Ik maak tekeningen, ruimtelijke objecten en installaties. Een telkens terugkerend thema in mijn werk is de onvolkomen mens. In mijn wereld vervult hij de rol van zowel dader als slachtoffer. Vervreemd van zich zelf en zijn omgeving probeert hij zichzelf en zijn omgeving te doorgronden. In deze zoektocht krijgt hij te maken met complexe situaties, tegenstrijdige belangen, emoties en constateringen die leiden tot innerlijke conflicten. In mijn werk probeer ik (gevolgen van) deze innerlijke conflicten uit te beelden op een abstract mentaal en imaginair niveau. Ik gebruik zeer herkenbare vormen, maar meestal is iets nooit exact wat het lijkt te zijn. Ik probeer elementen zoals schoonheid, fragiliteit en onschuld te verenigen met zijn tegenstellingen en tegelijkertijd ook weer uit elkaar te trekken. Met de door mij geschetste situatie wil ik onder meer aan de toeschouwer vragen wat het is dat hij aanschouwt en wat er aan deze situatie vooraf heeft kunnen gaan (vergelijkbaar een agent die een crimescene aantreft / deduceert ). Een andere vraag is in hoeverre de door mij geschetste, ietwat absurdistische wereld raakvlakken heeft met de (imaginaire belevings) wereld van de toeschouwer.